உளவியல் கல்வியின் பலன்கள் பொது மக்களை சேர வேண்டும்!
The fruits of Behavioural studies must reach the Common Man!

Youtube Video Series List
யூடூப் காணொளி தொடர் பட்டியல்

புத்தக சுருக்கம்
Book Summary

உந்துதல் காணொளிகள்
Motivational Videos

உடல் மொழி குறிப்புக்கள்
Body Language Tips

பேசுவது எப்படி
Communication Skills

வர்த்தக தந்திரங்கள்
Business in Tamil

உறவு மேலாண்மை பட்டறை
Relationship Management Workshop

மேடை பேச்சு பயிற்சி
Presentation Skills

சந்தேகங்கள் - Doubts

Basic Psychology
உளவியல் அடிப்படை

புகை பழக்கத்தை ஒழிக்க

Scroll to Top
Scroll to Top